Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์) ผู้ให้บริการ ufabetternessum3.com กำหนดนโยบายการ คุ้มครองลิขสิทธิ์เนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น ซึ่งเราทำการ จะทำเว็บไซต์ขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงยังมีข้อความกราฟิก รูปภาพ โลโก้ เสียงซอฟต์แวร์ ไอคอนต่าง ๆ รวมไปถึงคู่มือการเข้าใช้บริการซึ่งทั้งหมด ที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีค่าของผู้ให้บริการเพียงผู้เดียวเท่านั้น และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ เช่นไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือนำเนื้อหาต่าง ๆ ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการ ufabetternessum3.com จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีที่พบ

ทางผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะให้บริการในเรื่องของความสนุกสนานและตื่นเต้น ปลอดภัย แต่เพื่อความเป็นธรรมแล้วในการเข้าถึงการใช้เนื้อหาจากผู้ให้บริการ ufabetternessum3.com จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นแล้วหากพบเจอผู้ใดที่มีการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้ทางการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น หากผู้ใดพบเจอได้โปรดแจ้งข้อมูลต่าง ๆ มาที่ contract@ufabetternessum3.com และผู้ให้บริการจะทำการดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เร็วที่สุด

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 เมษายน 2020 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเนื้อหาในหน้านี้ได้เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากสมาชิกเข้าใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะเข้าใช้บริการผู้ให้บริการ ufabetternessum3.com ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในการเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง